درباره ما قوانین گروه های من

عنوان : اجرای عدالت

استان: مازندران معصومه دامغانی مشاوره ها

استاندار محترم استان مازندران جناب آقای حسینی پور

سلام علیکم 

احتراما به استحضار می رساند ،جنابعالی در سفری که به شهرستان گلوگاه داشتید(با ۵۰ تن از مدیران کل ) که هر یک از نمایندگان شما از یک تا چند روستا را بازدید نمودند و کلیه ی مشکلات مردم رصد شدند اما متاسفانه تنها یک روستا و آن هم مصیب محله که شخصا در آن روستا حضور یافتید مورد توجه قرار گرفته و اقدامات مورد نظر به دستور جنابعالی به فوریت تا ۲۲ بهمن به اتمام خواهد رسید . تمام دستگاه های اجرایی مربوطه با تمام امکانات بطور تمام وقت در اختیار آن روستا می باشند .

تبعیض، موقعیتی است که افراد در برابر نقش‌ها و موقعیت‌های برابر از مزایای اجتماعی نابرابر برخوردار می‌شوند و برخی بر دیگری و بدونِ برتری داشتن، برتری داده می‌شوند.

در شرایط تبعیض، فرصت تحرک اجتماعی یکسان برای افراد وجود ندارد .

تبعیض، انتساب گرایی است وضدّ شایسته‌سالاری و گونه ای ستمکاری است.


پشتیبانی/پاسخگویی
جبهه مردمی گام دوم انقلاب