درباره ما قوانین گروه های من
استان
شهرستان
همه
لیست گزارش‌ها و مصوبات کابینه های مشورتی مردمی کشور:
# عنوان ارسال کننده استان/شهرستان تاریخ
1 جلسه کابینه مشورتی مطالبه گری جبهه مردمی گام دوم انقلاب اسلامی استان کردستان جهاندار سالاری استان كردستان 1401-12-06
2 جلسه شورای معاونین و مدیران کابینه مشورتی استان حمیدرضا عبدی استان مركزی 1401-12-04
3 جلسه کارگروه فرهنگی کابینه مشورتی جبهه مردمی گام دوم انقلاب استان کردستان جهاندار سالاری استان كردستان 1401-10-30
4 گزارش عملکرد کابینه مشورتی استان مرکزی حمیدرضا عبدی استان مركزی 1401-10-03
5 گزارش عملکرد کابینه مشورتی استان مرکزی حمیدرضا عبدی استان مركزی 1401-10-03
6 گزارش عملکرد کابینه مشورتی استان مرکزی حمیدرضا عبدی استان مركزی 1401-10-03
7 گزارش عملکرد کابینه مشورتی استان مرکزی حمیدرضا عبدی استان مركزی 1401-10-03
8 گزارش عملکرد کابینه مشورتی استان مرکزی حمیدرضا عبدی استان مركزی 1401-10-03
9 گزارش عملکرد کابینه مشورتی استان مرکزی حمیدرضا عبدی استان مركزی 1401-10-03
10 گزارش عملکرد کابینه مشورتی استان مرکزی بخش اول حمیدرضا عبدی استان مركزی 1401-10-03
11 سخنرانی ریاست کابینه مشورتی استان مرکزی حمیدرضا عبدی استان مركزی 1401-10-03
12 تقدیر دبیر استان کردستان از دکتر اسکندری مدیرکل گام دوم انقلابی جهاد کشاورزی استان کردستان جهاندار سالاری استان كردستان 1401-10-01
13 جلسه کابینه مشورتی شهر قورچی باشی حمیدرضا عبدی استان مركزی 1401-09-30
14 تقدیر از زحمات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان کردستان جهاندار سالاری استان كردستان 1401-09-15
15 صورتجلسه ی کار گروه ویژه آموزش و پژوهش جبهه مردمی گام دوم انقلاب (جلسه بیست و سوم، 1401/08/25) مهدی راسخی استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز 1401-09-12

پشتیبانی/پاسخگویی
جبهه مردمی گام دوم انقلاب