درباره ما قوانین گروه های من

درباره من

نوع عضویت

هوادار

عنوان استان شهرستان توضیحات
کارگروه آموزش عمومی،عالی،فنی حرفه ای و آزاد آذربایجان شرقی مراغه
کمیته آموزش فنی حرفه ای آذربایجان شرقی مراغه
کارگروه ها (کابینه مشورتی) آذربایجان شرقی مراغه
عضو آذربایجان شرقی مراغه

پشتیبانی/پاسخگویی
جبهه مردمی گام دوم انقلاب