درباره ما قوانین گروه های من
همه اطلاعیه ها

اهداف پیشگامان اقتصاد مقاومتی

💠اهداف پیشگامان اقتصاد مقاومتی همان اهداف اقتصاد اسلامی و در امتداد تمدن نوین است.

🆔مجموعه جبهه مردمی گام دوم انقلاب و پیشگامان اقتصاد مقاومتی (نسخه آزمایشی):
https://prsiran.ir

🆔سامانه مرکزی جبهه مردمی گام دوم انقلاب (نسخه آزمایشی):
https://dovomir.ir

🆔 پایانه رجیستری سامانه های مردمی گام دوم انقلاب:
https://reg.dovomir.ir

✔️♦️تنها گروه رسمی در ایتا:
https://eitaa.com/joinchat/۱۱۹۵۴۴۲۳۷۰C۹af۱b۸۴۱d۳

پشتیبانی/پاسخگویی
جبهه مردمی گام دوم انقلاب