درباره ما قوانین گروه های من

  (نسخه ۱ پایه موبایل)  
  تنها گروه رسمی فضای مجازی این مجموعه در ایتا  (فقط ایتا-کلیک کنید) 
  eitaa.com/joinchat/1195442370C9af1b841d3  
 
  ارائه گزارشات و تماس مردمی: ۰۹۱۲۰۰۸۷۴۷۷  

اخبار/پیام‌ها/اطلاعیه‌ها

News

آخرین همیاران :


آخرین گزارش ها و مصوبات کابینه های مشورتی مردمی کشور :

جلسه شورای معاونین و مدیران کابینه مشورتی استان
رئیس کابینه مشورتی مردمی استان استان مركزی
گزارش عملکرد کابینه مشورتی استان مرکزی
رئیس کابینه مشورتی مردمی استان استان مركزی
گزارش عملکرد کابینه مشورتی استان مرکزی
رئیس کابینه مشورتی مردمی استان استان مركزی
گزارش عملکرد کابینه مشورتی استان مرکزی
رئیس کابینه مشورتی مردمی استان استان مركزی

مشاهده همه 128

آخرین مشاوره های ارسال شده :

تست نفوذ penetration testing
استان آذربایجان شرقی
کمبود امکانات جهت رفاه مسافران
استان لرستان شهرستان الیگودرز
مشاوره درموردحضورمعاون استادار
استان اصفهان شهرستان چادگان
کسب و کارهای خانگی و اشتغال زایی
استان لرستان شهرستان الیگودرز

مشاهده همه 145

پشتیبانی/پاسخگویی
جبهه مردمی گام دوم انقلاب