درباره ما قوانین گروه های من

عنوان : مديريت فضاى مجازى استان و يكپارچه سازى رسانه هاى مازندران

استان: مازندران سید عباس باقری مشاوره ها

با نام خدا

سلام و احترام خدمت شما

يكى از ضعف هاى بزرگ دولت در بحث امور مجازى و رسانه است و اگر اين مورد مديريت صحيح شود قطعا نتايج آن در همه زمينه ها از جمله اقتصاد ، اشتغال ، همراهى و هميارى مردم با دولت و رضايت مندى مردم از دولت و نظام خواهيم داشت .

نمونه خدمتتان عرض كنم بنده در برهه اى بعنوان دبير شوراى مجازى شهرستان بهشهر فعاليت داشتم و متاسفانه با تغيير فرماندار در مدتى خب ادامه پيدا نكرد ولى در آن مدت براى اولين بار توانستم تمام سلايق و نگاههاى سياسى اجتماعى شرق مازندران را در فرماندارى جمع كنم و با اينكه آن زمان دولت اسلاحات بود اما فرماندار اقاى سجادى به واسطه فرزند شهيد بودن ما با ما همراهى داشت و در اين جلسه كه براى اولين بار و اخرين بار در بهشهر بدين صورت بود تمام صندلى هاى سالن جلسات از افراد موثرى پر شده بود كه اولين بار حاظر شدن به چنين جلساتى بيايند ، چرا! چون به شخصه ميدانستم كه چطور بايد افراد را پاى كار بياورم و هر طرز فكر و خط سياسى را با چه نگاهى وارد كنم و مهمتر اينكه چطور همه اينها كه حتى در آنها مخالفين سياسى ما حاضر بود و از اصلاح طلب ها هم بودن حاضر شدند كمك كنند در اين مجمع براى ابادانى شرق مازندران با كمك همه و بهبود شرايط و حتى در مدت فعاليت اقدامات خوبي داشتيم با همه جو مسموم شرق مازندران خصوصا بهشهر كه بايد هم مديريت ميكردم و هم با افراد حسود در منطقه بنوعى روبرو ميشدم و حمله هاى انها را خنثي كنم 

بهر حال نقطه مهم اين است اگر بخواهيم ميتوانيم و ميشود اين كار را كنيم و استان مازندران را روى يك ميز بنشانيم ، كار سختى نيست و فقط پر انرژى است و انرژى بسيار زيادى ميبرد اما ميشود مردم ، رسانه و افراد اجتماعى سياسي را كنار هم بنشانيم و از پتانسيل هايشان براى پيشبرد اهداف نظام ، پيشرفت ، و مهمتر از همه رضايتمندى مردم استفاده كرد ولى متاسفانه اما انچه كه بايد نيست و فقط در حال طى كردن زندگى خودمون در محل كار هستيم و همه فقط در حد وظايف ادارى كار ميكنيم و تا زمانى كه من و شما حاظر نشويم از خودمان براى مردم و كشورمان بگذيريم حتى به اندازه يك مثقال شده ، بدانيد كه تغيير ايجاد نميشود .

به اميد مازندران آباد

سيد عباس باقرى

مسئول روابط عمومى دادگسترى بهشهر


پشتیبانی/پاسخگویی
جبهه مردمی گام دوم انقلاب