درباره ما قوانین گروه های من

عنوان : بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی

استان: لرستان شهرستان: ازنا فردین لک مشاوره ها

فرماندار محترم شهرستان ازنا 

سلام علیکم 

احتراماً، به استحضار می رساند که با توجه به پایش بعمل آمده در سطح شهرستان متاسفانه دستگاه های نظارتی در پایش عملکرد مدیران و کارکنان زیر مجموعه آنها در ادارات اقدامات مناسبی را انجام نداده اند و این امر باعث گردیده که در بعضی ادارات نارضایتی مردم عزیز بوجود آید. لذا خواهشمند است طی ابلاغ دستوری به دستگاه های نظارتی زیربط اعلام بدارید که در طول ماه به صورت موردی و بدون اطلاع قبلی از ادارات بازدید بعمل آمده و مشکلات مربوطه را حل نمایند تا این عملکرد نامناسب باعث نارضايتی و بی اعتمادی مردم نسبت به انقلاب اسلامی و دولت نگردد. 


پشتیبانی/پاسخگویی
جبهه مردمی گام دوم انقلاب