درباره ما قوانین گروه های من

عنوان : کسب و کارهای خانگی و اشتغال زایی

استان: لرستان شهرستان: الیگودرز مهدی توکلی مشاوره ها

حمایت از کسب و کارهای خانگی کوچک و زود بازده محله محور توسط بانوان و زنان بدسرپرست و سرپرست خانوار در قالب طرح محله محور در سطح شهرستان و مناطق کم‌ برخوردار و با حمایت دستگاههای متولی مثل کمیته امداد و بهزیستی و جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و ایجاد و شرکت دادن آنها در نمایشگاه های استانی ، ملی و بین المللی جهت بازاریابی محصولات تولیدی و اشتغال و خودکفایی قشر‌ هدف در سطح شهرستان ، موجب ایجاد درآمد پایدار و جلوگیری از بسیاری ناهنجاری ها و نیز موجب تحقق شعار اشتغال توسط مقام معظم رهبری می‌باشد


پشتیبانی/پاسخگویی
جبهه مردمی گام دوم انقلاب