درباره ما قوانین گروه های من

عنوان : الزامات و راهکارهای رشد تولید

۱_ اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به آحاد جامعه در خصوص سرمایه گذاری در تولید ، کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار

۲_ حمایت عملی از تاسیس و توسعه کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی

۳_ مبارزه با قاچاق کالا و جلوگیری از واردات کالای دارای مشابه داخلی

۴_ حمایت عملی از کارآفرین و کالای باکیفیت ایرانی

۵_ الزام دولت و تشویق مردم به استفاده از کالای باکیفیت ایرانی

۶_ تامین مالی بنگاه های اقتصادی و تولیدی از طریق صندوق توسعه ملی

۷_ تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مردمی سازی اقتصاد

۸_ اصلاح نظام بانکی و پولی کشور


نادر سلامی 1402-01-13 17:00:03

حمایت علمی از کار آفرین وکالای باکیفیت ایرانی

پشتیبانی/پاسخگویی
جبهه مردمی گام دوم انقلاب