درباره ما قوانین گروه های من

عنوان : آموزش کشاورزان

استان: اصفهان شهرستان: چادگان امرالله یادگارصالحی مشاوره ها

باسلام وصلوات برمحمد مصطفی وخاندان پاکش 

مهندس جوادشمسی پور فرماندارمحترم

باتوجه به کمبود آب کشاورزی در روستاهای بخش چنارود، واینکه کشاورزان هنوز محصولات گذشته را سنتd انجام میدهند، و اب موجود جوابگوی انان نیست لذا خواهشمندم  نسبت به اموزش کشاورزان درزمینه گیاهان دارویی باهمکاری جهادکشاورزی وسازمان فنی و حرفه ای انجام گیرد، چون هم اب این منطقه مناسب کاشت گیاهان دارویی است وهم خاک واب وهوای منطقه وازنظر رونق اقتصادی هم برای کشاورزان  بهتراست، وانگیزه  مضاعف ایجادشده وبازگشت مهاجرین راهم درپی دارد

امرالله یادگارصالحی 


پشتیبانی/پاسخگویی
جبهه مردمی گام دوم انقلاب