درباره ما قوانین گروه های من
استان
شهرستان
همه
لیست مشاوره ها
# عنوان ارسال کننده استان/شهرستان تاریخ
1 غیر بهداشتی بودن آب اشامیدنی فریدون پناهی بازارگه استان اصفهان 1401-11-26 تایید شده
2 مشاوره درموردحضورمعاون استادار امرالله یادگارصالحی استان اصفهان شهرستان چادگان 1401-11-18 تایید شده
3 مشاورفرماندار امرالله یادگارصالحی استان اصفهان شهرستان چادگان 1401-11-12 تایید شده
4 مشاوره فرماندار امرالله یادگارصالحی استان اصفهان شهرستان چادگان 1401-11-02 تایید شده
5 آموزش کشاورزان امرالله یادگارصالحی استان اصفهان شهرستان چادگان 1401-11-02 تایید شده
6 تشکیل کارگروهی تخصصی برای ایجاد اشتغال پایدار امرالله یادگارصالحی استان اصفهان شهرستان چادگان 1401-09-01 تایید شده
7 مشاوره فرماندار امرالله یادگارصالحی استان اصفهان شهرستان چادگان 1401-09-01 تایید شده
8 توسعه جاده ای و پیشرفت پادنا علیا فریدون پناهی بازارگه استان اصفهان 1401-04-14 تایید شده
9 بازنگری نقشه طرح هادی ، مسکن روستایی فریدون پناهی بازارگه استان اصفهان 1401-03-23 تایید شده
10 برخورد با گرانفرشان سود جو و فرصت طلب فریدون پناهی بازارگه استان اصفهان 1401-03-15 تایید شده
11 انتصاب مدیران انقلابی. فریدون پناهی بازارگه استان اصفهان شهرستان سمیرم 1401-03-15 تایید شده
12 پلمپ گاز سی ان جی فریدون پناهی بازارگه استان اصفهان شهرستان سمیرم 1401-03-15 تایید شده

پشتیبانی/پاسخگویی
جبهه مردمی گام دوم انقلاب