درباره ما قوانین گروه های من

عنوان : مشاوره درموردحضورمعاون استادار

استان: اصفهان شهرستان: چادگان امرالله یادگارصالحی مشاوره ها

بسم تعالی 

فرماندارمحترم جناب مهندس شمسی پور 

باتوجه به اینکه درسال جاری وزیر نیرو واقای استاندار درشهرستان چادگان حاضرشدندوهیچ کس اطلاعی ازاین نشست ها ندارد، وکاری هم مشاهده نشده است ودربرخی مناطق خاص شاهد حضورشان بودیم، لذا باتوجه به حضور معاون استاندار توسعه مدیریت ومنابع  استانداری اقای خضری خواهشمندم  مناطق محرومتر را اولویت داده وبا زدید صورت گیرد تا حداقل یکبار ازنزدیک با مشکلات مردم آشنا شوند،مخصوصا مناطق که آب شرب مصرفی ندارند وتوجهی نمیشود امری ضروریست، لذا خواهشمندم دراین زمینه  دقت لازم صورت گیرد 

باتشکر از طرف امرالله یادگارصالحی 


پشتیبانی/پاسخگویی
جبهه مردمی گام دوم انقلاب