درباره ما قوانین گروه های من
User profile picture

حمیدرضا عبدی

تحصیلات

دکتری

موقعیت

مركزی / اراک


شغل

دبیر

تاریخ عضویت

2 سال قبل

درباره من

نوع عضویت

هوادار

عنوان استان شهرستان توضیحات
همیار مجموعه اقتصادی تعاونی‌های پیشگامان اقتصاد مقاومتی مركزی اراک
کارگروه آموزش و پرورش مركزی اراک
کمیته مرکزی متخصصین، فعالان آموزش و پرورش مركزی اراک
کارگروه ها (کابینه مشورتی) مركزی اراک
ارسال اطلاعیه مركزی اراک
رئیس کابینه مشورتی مردمی استان مركزی
مدیران استان مركزی
درخواست عضویت هیئت مدیره پیشگامان اقتصاد مقاومتی استان مركزی
مدیر عامل پیشگامان اقتصاد مقاومتی استان مركزی
حامیان کالای ایرانی/سامانه "بنیادکالا" مركزی اراک
خرید بدون واسطه کالای ایرانی مركزی اراک
"شایستگان خدمت" مركزی اراک
مشاوران مردمی فرماندار مركزی اراک
مشاوران مردمی استاندار مركزی
شبکه ملی قدرت نرم مركزی اراک
تولید کنندگان محتوا مركزی اراک
درخواست عضویت هیئت مدیره پیشگامان اقتصاد مقاومتی شهرستان مركزی اراک
درخواست مدیر عامل پیشگامان اقتصاد مقاومتی مركزی اراک

پشتیبانی/پاسخگویی
جبهه مردمی گام دوم انقلاب