درباره ما قوانین گروه های من
User profile picture

حمید احمدچکانی

تحصیلات

زیر دیپلم


شغل

آزاد

تاریخ عضویت

7 ماه قبل

درباره من

نوع عضویت

هوادار

عنوان استان شهرستان توضیحات
کارگروه اصناف و بازاریان آذربایجان شرقی مراغه
کمیته اصناف آذربایجان شرقی مراغه
کارگروه ها (کابینه مشورتی) آذربایجان شرقی مراغه
عضو آذربایجان شرقی مراغه

پشتیبانی/پاسخگویی
جبهه مردمی گام دوم انقلاب