درباره ما قوانین گروه های من
User profile picture

سجاد کریمی

تحصیلات

کارشناسی


شغل

آزاد

تاریخ عضویت

7 ماه قبل

درباره من

نوع عضویت

هوادار

عنوان استان شهرستان توضیحات
عضو آذربایجان شرقی مراغه

پشتیبانی/پاسخگویی
جبهه مردمی گام دوم انقلاب