درباره ما قوانین گروه های من
استان
شهرستان
همه
لیست مشاوره ها
# عنوان ارسال کننده استان/شهرستان تاریخ
1 بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران حسین سلیمی استان آذربایجان غربی شهرستان سلماس 1401-02-19 تایید شده
2 گام دوم انقلاب اسلامی ایران حسین سلیمی استان آذربایجان غربی شهرستان سلماس 1401-02-19 تایید شده
3 بانک اطلاعاتی حسین سلیمی استان آذربایجان غربی شهرستان سلماس 1401-02-19 تایید شده
4 مسؤلین استان (مشاوره) حسین سلیمی استان آذربایجان غربی 1401-02-18 تایید شده
5 پیشرفت شهرستان(۵مشاوره) حسین سلیمی استان آذربایجان غربی شهرستان سلماس 1401-02-18 تایید شده
6 پیشرفت استان(۵مشاوره) حسین سلیمی استان آذربایجان غربی 1401-02-18 تایید شده
7 مشکل نان مردم سنندج آرام قانعی استان كردستان شهرستان سنندج 1401-02-14 تایید شده
8 ۸ ایده به دولت رییسی ((با هرکدام موافق بودید کمک کنید نهایی و اجرایی شود)) محمد عبدالهی زمهریر استان تهران 1401-02-10 تایید شده
9 جلوگیری از تعطیلی واحد های صنفی محمود امیدعلی استان لرستان 1401-02-06 تایید شده
10 طرح اقتصادی منوچهر شریفی استان آذربایجان شرقی 1401-02-04 تایید شده
11 پویش پوشش سمیه سلگی استان تهران 1401-02-01 تایید شده
12 مشاور مذهبی استاندار فارس در امور اهل سنت منصور محمدی استان فارس 1401-02-01 تایید شده
13 جلو گیری ازورشکستگی محمود امیدعلی استان لرستان 1401-01-08 تایید شده
14 عوارض افزایش دستمزد کارگران و تعطیلی اجباری کارگاه محمود امیدعلی استان لرستان 1401-01-06 تایید شده
15 به کارگیری و بهره‌گیری از ظرفیت داخلي و همچنين ظرفیت های خارجی موجود. Mr Rashidiyan استان فارس شهرستان کازرون 1400-12-22 تایید شده

پشتیبانی/پاسخگویی
جبهه مردمی گام دوم انقلاب