درباره ما قوانین گروه های من
استان
شهرستان
همه
لیست مشاوره ها
# عنوان ارسال کننده استان/شهرستان تاریخ
1 تست نفوذ penetration testing آیدین آصفی استان آذربایجان شرقی 1401-12-06 تایید شده
2 غیر بهداشتی بودن آب اشامیدنی فریدون پناهی بازارگه استان اصفهان 1401-11-26 تایید شده
3 کمبود امکانات جهت رفاه مسافران مهدی توکلی استان لرستان شهرستان الیگودرز 1401-11-21 تایید شده
4 راه اندازی مدرسه انقلاب مجتبی معافی استان مازندران 1401-11-20 تایید شده
5 مشاوره درموردحضورمعاون استادار امرالله یادگارصالحی استان اصفهان شهرستان چادگان 1401-11-18 تایید شده
6 کسب و کارهای خانگی و اشتغال زایی مهدی توکلی استان لرستان شهرستان الیگودرز 1401-11-18 تایید شده
7 مشاورفرماندار امرالله یادگارصالحی استان اصفهان شهرستان چادگان 1401-11-12 تایید شده
8 اجرای عدالت معصومه دامغانی استان مازندران 1401-11-08 تایید شده
9 ارزیابی کارشناسی مناطق حادثه خیز فردین لک استان لرستان شهرستان ازنا 1401-11-03 تایید شده
10 ارزیابی کارشناسی مناطق حادثه خیز فردین لک استان لرستان شهرستان ازنا 1401-11-03 تایید شده
11 بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی فردین لک استان لرستان شهرستان ازنا 1401-11-03 تایید شده
12 مشاوره فرماندار امرالله یادگارصالحی استان اصفهان شهرستان چادگان 1401-11-02 تایید شده
13 آموزش کشاورزان امرالله یادگارصالحی استان اصفهان شهرستان چادگان 1401-11-02 تایید شده
14 مديريت صحيح فضاى مجازى استان سید عباس باقری استان مازندران 1401-10-22 تایید شده
15 مديريت فضاى مجازى استان و يكپارچه سازى رسانه هاى مازندران سید عباس باقری استان مازندران 1401-10-21 تایید شده

پشتیبانی/پاسخگویی
جبهه مردمی گام دوم انقلاب