درباره ما قوانین گروه های من
استان
شهرستان
همه
لیست مشاوره ها
# عنوان ارسال کننده استان/شهرستان تاریخ
1 اشتغال جوانان و نخبگان و نیروهای بومی ماندگار در صنایع غرب استان علی احمدپور بخوانی استان هرمزگان 1401-05-25 تایید شده
2 ایجاد زیرساخت های بخش کشاورزی در شهرستان حاجی آباد علی احمدپور بخوانی استان هرمزگان 1401-05-24 تایید شده
3 توجه به بخش کشاورزی منطقه حاجی آباد و ایجاد زیر ساخت های مربوط به این بخش علی احمدپور بخوانی استان هرمزگان 1401-05-24 تایید شده
4 استفاده و توجه به ظرفیت و زیر ساخت شهرستان حاجی آباد‌ علی احمدپور بخوانی استان هرمزگان 1401-05-24 تایید شده
5 استفاده از ظرفیت موجود بخش گردشگری و توسعه و ایجاد بومگردی‌ در شهرستان در جهت توسعه علی احمدپور بخوانی استان هرمزگان 1401-05-19 تایید شده
6 یجاد صنایع پایین دستی محصولات کشاورزی حسن ایزدی استان كرمان شهرستان زرند 1401-05-19 تایید شده
7 ایجاد کارخانه تولید کود و سموم حسن ایزدی استان كرمان شهرستان زرند 1401-05-19 تایید شده
8 استفاده از منابع مالی حقوق دولتی معادن حسن ایزدی استان كرمان شهرستان زرند 1401-05-19 تایید شده
9 چند پیشنهاد به فرماندار محترم شهرستان زرند استان کرمان بهزاد حسن زاده سبلوئی استان كرمان شهرستان زرند 1401-05-15 تایید شده
10 مشکلات مردم روستاهای شهرستان سیریک و دهستان گونمردی عادل توفیقی استان هرمزگان 1401-05-14 تایید شده
11 مشکلات مردم دهستان بیابان عادل توفیقی استان هرمزگان شهرستان سیریک 1401-05-14 تایید شده
12 پیگیری تالارفرهنگی و ورودی شهر بندرعباس و تسریع در اعطاء وام به زوجین ناباور‌ و فرزند آوری علی احمدپور بخوانی استان هرمزگان 1401-05-12 تایید شده
13 تسریع و تسهیل در امر نهضت‌ ملی مسکن در استان علی احمدپور بخوانی استان هرمزگان 1401-05-12 تایید شده
14 پیشنهادات و مشاوره درجهت توسعه اشتغال علی احمدپور بخوانی استان هرمزگان 1401-05-12 تایید شده
15 ظلمی دیگر در حق مردم کنگان جواد پرهیز استان بوشهر 1401-05-08 تایید شده

پشتیبانی/پاسخگویی
جبهه مردمی گام دوم انقلاب